{"915":{"qid":"915","question":"Neatveras sp\u0113les \u2013 uzr\u0101d\u0101s balts ekr\u0101ns.","language":"en","answer":"

1.<\/strong> P\u0101rbaudiet vai J\u016bs izmantojat Ads Blocker programmu priek\u0161 rekl\u0101mu blo\u0137\u0113\u0161anas games.inbox.lv sait\u0113. Iesp\u0113jams, ka sp\u0113le neatveras d\u0113\u013c Ads Blocker, kas noblo\u0137\u0113 rekl\u0101mu pirms s\u0101kas sp\u0113le, atst\u0101jot sp\u0113les viet\u0101 baltu ekr\u0101nu. Atsl\u0113dziet vai izdz\u0113siet Ads Blocker\u00a0programmu<\/a>.<\/strong><\/multidomain><\/p>\r\n\r\n

\u00a0<\/p>\r\n\r\n

2. Atjaunojiet Adobe Flash Player<\/strong> versiju. Jauna programmas versija pieejama internet\u0101 \u0161\u0101d\u0101s adres\u0113s:<\/p>\r\n\r\n

http:\/\/get.adobe.com\/flashplayer\/<\/a>\u00a0vai\u00a0http:\/\/get.adobe.com\/flashplayer\/otherversions\/<\/a><\/p>\r\n\r\n

\u00a0<\/p>\r\n\r\n

3.\u00a0Atjaunojiet savu p\u0101rl\u016bkprogrammu<\/a><\/strong> l\u012bdz t\u0101s p\u0113d\u0113jai versijai, jo novecoju\u0161as versijas var trauc\u0113t port\u0101lam darboties pilnv\u0113r\u012bgi.<\/multidomain><\/p>\r\n","catid":"281","domains":["1"],"visible":"1","question_type":"0","keyword":""},"918":{"qid":"918","question":"K\u0101 izdz\u0113st profilu no Iepaz\u012b\u0161an\u0101s sada\u013cas?","language":"en","answer":"

Lai izdz\u0113stu savu profilu no Dating sada\u013cas:<\/strong><\/p>\r\n\r\n

\u00a0<\/p>\r\n\r\n

  \r\n\t
 1. J\u0101ien\u0101k sav\u0101 lietot\u0101ja profil\u0101 un j\u0101spie\u017e uz sada\u013cas \"Iepaz\u012b\u0161an\u0101s<\/strong>\"
  \r\n\t\u00a0<\/li>\r\n\t
 2. R\u012bkjosl\u0101 j\u0101izv\u0113las \"Mans profils<\/strong>\"
  \r\n\t\u00a0<\/li>\r\n\t
 3. Lapas lab\u0101 st\u016bra lej\u0101, izv\u0113laties\u00a0\"Dz\u0113st profilu\u201d <\/strong>
  \r\n\t\u00a0<\/li>\r\n\t
 4. Apstipriniet darb\u012bbu spie\u017eot uz pogas\u00a0\"Izdz\u0113st<\/strong>\"
  \r\n\t\u00a0<\/li>\r\n<\/ol>\r\n\r\n

  P\u0113c profila dz\u0113\u0161anas, tiks dz\u0113sta visa inform\u0101ija, kas iepriek\u0161 tika public\u0113ta \u201cIepaz\u012b\u0161an\u0101s<\/strong>\u201d sada\u013c\u0101.<\/p>\r\n","catid":"281","domains":["1"],"visible":"1","question_type":"0","keyword":""},"917":{"qid":"917","question":"K\u0101p\u0113c mans profils \u201cDating\u201d sada\u013c\u0101 ir neakt\u012bvs?","language":"lv","answer":"

  Ja J\u016bs esat p\u0101rk\u0101pis port\u0101la lieto\u0161anas noteikumus<\/a><\/strong>, vai k\u0101ds lietot\u0101js par Jums ir iesniedzis s\u016bdz\u012bbu, tad J\u016bsu profils var b\u016bt blo\u0137\u0113ts.<\/multidomain><\/p>\r\n\r\n

  \u00a0<\/p>\r\n\r\n

  !\u00a0!\u00a0<\/strong>P\u0101rbaudiet un izlabojiet inform\u0101ciju, kas uzr\u0101d\u0101s J\u016bsu profil\u0101. P\u0113c izmai\u0146\u0101m, profils atk\u0101rtoti tiks nos\u016bt\u012bts uz moder\u0101cijas procesu, priek\u0161 profila atblo\u0137\u0113\u0161anas.<\/p>\r\n","catid":"281","domains":["1"],"visible":"1","question_type":"0","keyword":""}}