{"882":{"qid":"882","question":"Aizmirsu paroli un atbildi uz slepeno jaut\u0101jumu.","language":"lv","answer":"

Ja J\u016bs nevarat atcer\u0113ties paroli, k\u0101 ar\u012b atjaunot to izmantojot pieejam\u0101s metodes -\u00a0lai p\u0101rliecin\u0101tos, ka tie\u0161i J\u016bs esat konkr\u0113t\u0101s e-pasta kast\u012btes \u012bpa\u0161nieks, mums ir nepiecie\u0161ams no Jums sa\u0146emt \u0161\u0101du inform\u0101ciju:<\/p>\r\n\r\n