Calendar functionality

 

Kalendāra lietošanas uzsākšana

Pieslēdzoties savam Inbox.lv kontam kā ierasts, augšējā rīkjoslā novietojam peles kursoru uz "Kalendārs" un vienreiz uzklikšķinām. Atvērsies Inbox.lv piedāvātais plānošanas kalendārs mēneša skatā, ko ir iespējams skatīt arī nedēļas vai dienas griezumā, to nomainot kalendāra augšējā labajā stūrī, novietojot peles kursoru uz vēlamā perioda un vienreiz uz tā uzklikšķinot ar peles kreiso taustiņu. Kalendāru iespējams šķirt uz priekšu un atpakaļ pa izvēlēto periodu, ar peles taustiņu klikšķinot virs kalendāra uzstādītajām pogām “Uz priekšu” vai “Atpakaļ”, tādējādi atrodot vēlamo datumu.

 

Jaunu kalendāru pievienošana

Pēc noklusējuma Inbox.lv piedāvātajā kalendārā jau ir izveidots kalendārs ar nosaukumu “Mans kalendārs”, ko ir iespējams izmantot kā savu personīgo, ģimenes, vai darba kalendāru. Savukārt, lai nodalītu ģimenes un darba pasākumus, ir iespēja pievienot jaunu kalendāru. Lai to izdarītu peles kursors jānovieto kreisajā augšējā kalendāra stūrī uz izvēlnes un vienreiz jāuzklikšķina ar peles kreiso taustiņu. Atvērtajā logā novietojam peles kursoru uz zaļās pogas “Izveidot kalendāru” un vienreiz noklikšķinām uz tās. Atvērtajā logā ievadām jaunā kalendāra nosaukumu, aprakstu, izvēlamies kalendāra ierakstu krāsu un novietojot peles kursoru uz pogas “Izveidot” noklikšķinām vienu reizi, tādējādi izveidojot jaunu kalendāru.

 

Jaunu ierakstu/pasākumu pievienošana kalendārā

Lai pievienotu jaunu ierakstu kalendārā var izmantot zaļo norādi “Jauns pasākums” lapas kreisajā augšējā stūrī novietojot uz tās peles kursoru un vienreiz uzklikšķinot ar peles kreiso taustiņu. Jaunajā logā, kas atvērsies variet ievadīt datus par plānoto notikumu, kā arī norādīt kurā no kalendāriem ierakstu vēlaties veikt. Attiecīgais ieraksts kalendārā parādīsies izvēlētajā kalendāra krāsā. To pašu var izdarīt novietojot peles kursoru kādā no datumiem, kur parādīsies + zīme, novietojot kursoru uz + zīmes un vienreiz uzklikšķinot atvērsies jauns logs kurā varēsiet ievadīt datus par plānoto pasākumu.

 

Citu dalībnieku uzaicināšana uz pasākumu

Pievienojot jaunu pasākumu (skat. Iepriekšējo pamācību), tiek norādīts tā nosaukums, vieta, apraksts, laiks, kā arī variet pievienot citus šī pasākuma dalībniekus pie lauka “Dalībnieki”, norādot to e-pasta adreses. Tādējādi uz visām norādītajām dalībnieku e-pasta adresēm tiks nosūtīts uzaicinājums apstiprināt dalību šajā pasākumā/notikumā. Par apstiprināto vai noraidīto dalību saņemsiet e-pasta paziņojumu par dalībnieka lēmumu.

 

Koplietošana

Lai ne tikai uzaicinātu dalībniekus uz pasākumu, bet kopīgi lietotu, piemēram, ģimenes kalendāru, to ir iespēja koplietot ar ģimenes locekļiem nosūtot tiem lietošanas tiesības. Novietojam peles kursoru uz izvēlni kreisajā augšējā kalendāra stūrī un vienreiz uz tās noklikšķinām. Atvērtajā logā parādīsies visi esošie kalendāri, attiecīgi pie kalendāra kuru vēlamies koplietot ar citiem cilvēkiem kursoru novietojam uz pogas “Koplietot” un vienreiz uzklikšķinām ar kreiso labo taustiņu. Atvērtajā logā brīvajā lauciņā ierakstām personas e-pasta adresi ar kuru vēlamies kopā lietot attiecīgo kalendāru, tad izvēlamies kādu piekļuves veidu vēlamies piešķirt šai personai – vai tā būs tikai kalendāra lasīšana vai pilna piekļuve ar iespēju šim cilvēkam veikt visas darbības ar kalendāru. Pie attiecīgās piekļuves novietojam kursoru uz bumbiņas un vienreiz noklikšķinām. Kad tas ir izdarīts, novietojam kursoru uz pogas “Koplietot” un vienreiz noklikšķinām peles kreiso taustiņu. Izvēlētā persona saņems uzaicinājumu uz e-pasta adresi koplietot kalendāru.

 

Kalendāra pieslēgšana citām ierīcēm (iOS, Android)

Lai ikdienu padarītu vēl ērtāku, kalendāru iespējams visur ērti paņemt līdzi, uzstādot to arī citās ierīcēs, piemēram, viedtālrunī. Lai to izdarītu novietojam peles kursoru uz izvēlni un vienreiz uzklikšķinām. Atvērtajā logā pie izvēlētā kalendāra, kuru vēlamies pieslēgt citās ierīcēs, novietojam peles kursoru uz pogas “Pieslēgt” un vienreiz noklikšķinām. Atvērtajā logā pieejamas instrukcijas kalendāra uzstādīšanai dažādās programmās un ierīcēs.

 

iOS piemērs: Settings -> Calendar -> Accounts -> Add Account -> Other -> Add CalDAV Account -> https://calendar.inbox.lv/ -> E-pasts, parole.

 


In case you did not find your answer contact us